Czytajcie, a znajdziecie.

Bo kto czyta, nie błądzi.

I że czytam, więc jestem.

A mądra mowa srebrem, a czytanie złotem.

I że czytam, więc jestem.